Οστεώματα Παραρρινίων Κόλπων
Οστεώματα Παραρρινίων Κόλπων

Οστεώματα Παραρρινίων ΚόλπωνΟ πιο συχνός όγκος των παραρρινίων κόλπων

Τα οστεώματα μετωπιαίου κόλπου αποτελούν τον συχνότερο καλοήθη όγκο των παραρρινίων κόλπων, με επιπολασμό 3% επί του γενικού πληθυσμού. Ασυμπτωματικοί όγκοι μπορεί να παρακολουθηθούν (wait and scan principle), ενώ οι συμπτωματικοί όγκοι πρέπει να αφαιρούνται. Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι πρόκληση για την θεραπευτική ομάδα, λόγω των ευαίσθητων παρακείμενων δομών και της τεχνικής δυσκολίας των συγκεκριμένων επεμβάσεων.

 

Τα οστεώματα είναι καλοήθεις όγκοι, οστικής προέλευσης, που αναπτύσσονται αργά. Στην πλειοψηφία τους οι όγκοι αυτοί είναι ασυμπτωματικοί, γι' αυτό και συνήθως εντοπίζονται τυχαία σε απεικονιστικές εξετάσεις του κεφαλιού, όπως για παράδειγμα σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Όταν προκαλούν συμπτώματα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά.  Τα οστεώματα ανευρίσκονται στο 3% του γενικού πληθυσμού, τόσο σε παιδιά όσο και ενηλίκους, ενώ η συνήθης ηλικία κατά την οποία διαγιγνώσκονται είναι μεταξύ 30 – 60 ετών. Ο μετωπιαίος κόλπος είναι ο συχνότερος παραρρίνιος κόλπος εμφάνισης των παραπάνω όγκων. Ένα οστέωμα θα γίνει συμπτωματικό, όταν προκαλέσει απόφραξη της φυσιολογικής απορροής ενός παραρρίνιου κόλπου ή όταν προκαλέσει παρεκτόπιση/ αλλοίωση παρακείμενων ανατομικών δομών (π.χ. οφθαλμικό κόγχο, βάση κρανίου). Στην παραπάνω κατάσταση τα οστεώματα χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης μέσω διαρινικών ενδοσκοπικών προσπελάσεων, ανοικτών εξωτερικών προσπελάσεων ή συνδυασμό των παραπάνω. Σε περιπτώσεις επιτυχούς χειρουργικής αφαίρεσης, τα οστεώματα δεν δημιουργούνται ξανά και οι ασθενείς δεν χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης.

Οστεώματα μετωπιαίου κόλπου: οι κατηγορίες τους  

Τα οστεώματα μετωπιαίου κόλπου χωρίζονται ιστολογικά σε 3 υπο-τύπους: Τα συμπαγή, τα σπογγειώδη και τα μικτά. Οστεώματα μεγαλύτερα των 30mm θεωρούνται «γιγαντιαίου τύπου». Τα «γιγάντια» οστεώματα θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, με ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν δημοσιευθεί μόνο 2 μελέτες με παρουσίαση μικρού αριθμού μεμονωμένων περιστατικών (case series). Η αντιμετώπιση «γιγάντιων» οστεωμάτων των παραρρινίων κόλπων είναι πρόκληση για τους θεράποντες ιατρούς, λόγω των ανατομικών εξαλλαγών που προκαλούν και την πιθανή, αυξημένη νοσηρότητα της χειρουργικής επέμβασης, λόγω των ευαίσθητων παρακείμενων ανατομικών δομών (μήνιγγα, εγκεφαλικό παρέγχυμα, οφθαλμικός κόγχος, οπτικό νεύρο, έσω καρωτίδα, κ.α.) .

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν τα οστεώματα μετωπιαίου κόλπου

Τα οστεώματα αποτελούν συνήθως τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις, και όταν είναι ασυμπτωματικά, δεν χρήζουν συχνά αντιμετώπισης. Χρήζουν απεικονιστικής παρακολούθησης και σε περίπτωση αύξησης του μεγέθους τους άνω των 2mm/ έτος μπορεί να χρειαστούν χειρουργική αφαίρεση.

osteoma metopiaiou kolpou Εικόνα 1

osteoma metopiaiou kolpou 2 Εικόνα 2

Τα κύρια κλινικά ευρήματα των συμπτωματικών οστεωμάτων αποτελούν:

  • πονοκέφαλοι 
  • πρόπτωση βολβού (εξόφθαλμο)
  • απόφραξη ρινικής αναπνοής
  • παραμόρφωση της εμφάνισης του προσώπου
  • δακρύρροια
  • διπλωπία ή και μείωση της οπτικής οξύτητας

Ιδιαίτερα σε περίπτωση διάγνωσης «γιγάντιου» οστεώματος οι απεικονιστικές εξετάσεις δείχνουν εκτεταμένες ανατομικές αλλοιώσεις (Εικόνα 1, 2). 

Η αντιμετώπιση για τα οστεώματα μετωπιαίου κόλπου

Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν σαφής κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης των οστεωμάτων. Το γεγονός της πολύ συχνής εύρεσης ασυμπτωματικών οστεωμάτων, σε συνδυασμό με τις ευαίσθητες παρακείμενες ανατομικές δομές και την δυσκολία της χειρουργικής επέμβασης σε περιπτώσεις «γιγαντιαίων» οστεωμάτων, κάνει την αντιμετώπισή τους πρόκληση.

Η ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης των ασυμπτωματικών οστεωμάτων δεν είναι συχνή, αλλά έχει θέση στην συζήτηση πιθανής θεραπευτικής προσέγγισης. Τα τελευταία χρόνια, οι δυο Πανεπιστημιακές ΩΡΛ Κλινικές του ΕΚΠΑ, έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα των οστεωμάτων και έχουν δημοσιεύσει σημαντικά επιστημονικά άρθρα αναφορικά με την αντιμετώπιση τόσο των απλών, όσο και των «γιγάντιων» οστεωμάτων.

Το 2020 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "European Archives of Oto-Rhino-Laryngology" το άρθρο "Gigantic paranasal sinuses osteomas: clinical features, management considerations, and long‑term outcomes", το οποίο παραθέτει μια από τις μεγαλύτερες σειρές «γιγάντιων» οστεωμάτων της βιβλιογραφίας (case series) με μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση. Παράλληλα το ίδιο έτος δημοσιεύτηκε από την ίδια ομάδα του ΕΚΠΑ, στο περιοδικό “American Journal of Otolaryngology "Head and Neck" το άρθρο "Management of paranasal sinus osteomas: A comprehensive narrative review of the literature and an up-to-date grading system", το οποίο παραθέτει έναν επίκαιρο καινούργιο αλγόριθμο αντιμετώπισης των οστεωμάτων.

Η χειρουργική αφαίρεση των οστεωμάτων

Οστεώματα των ηθμοειδών κυψελών, που βρίσκονται κυρίως στην ρινική θαλάμη, χωρίς να επεκτείνονται ευρέως στον μετωπιαίο κόλπο, μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά μέσω διαρινικών ενδοσκοπικών προσπελάσεων, ακόμη και όταν επεκτείνονται στον οφθαλμικό κόγχο και στο ενδοκράνιο, χωρίς δηλαδή την διενέργεια εξωτερικών τομών στην περιοχή του προσώπου.

Για την άρτια και ασφαλή διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης η χειρουργική ομάδα έχει στην διάθεσή της ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας (4K), διεγχειρητική νευροπλοήγηση (Navigation) και μοντέρνα συστήματα τεμαχισμού των οστεωμάτων (endoscopic drills). Η χειρουργική ομάδα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει πολύπλοκες τεχνικές διαρινικής ενδοσκοπικής χειρουργικής, όπως μηνιγγοπλαστική ελλείμματος βάσεως κρανίου, καθώς και να γνωρίζει άριστα τις τεχνικές εξωτερικών προσπελάσεων. Σε περιπτώσεις όπου το οστέωμα καταλαμβάνει όλη την ανατομική δομή του μετωπιαίου κόλπου (Εικόνα 2), τότε συνίσταται εξωτερική προσπέλαση, μέσω στεφανιαίας τομής στο τριχωτό της κεφαλής και χρήση οστεοπλαστικού κρημνού. Συχνά η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί με διαρινικές, ενδοσκοπικές τεχνικές προσπέλασης.

 

Οι δυο Πανεπιστημιακές ΩΡΛ Κλινικές του ΕΚΠΑ έχουν συμβάλει σημαντικά στην καθιέρωση κατευθυντήριων οδηγιών και στην παρουσίαση χειρουργικών τεχνικών αντιμετώπισης, ακόμη και «γιγάντιων» οστεωμάτων, παρέχοντας στην επιστημονική κοινότητα πολύτιμες πληροφορίες για το συχνό αυτό θέμα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχετικά Άρθρα

Καρκίνος Δέρματος Κεφαλής - Τραχήλου

Καρκίνος Δέρματος Κεφαλής - Τραχήλου

Ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στην περιοχή του δέρματος της κεφαλής και του τραχήλου είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, σπάνια αποδεικνύεται σοβαρός και θέτει σε κίνδυνο τον ασθενή. Μόνη θεραπεία του βασικοκυτταρικού καρκινώματος είναι είναι η πλήρης χειρουργική αφαίρεση της δερματικής αλλοίωσης. Επειδή κύρια αιτία εμφάνισης του καρκίνου στο κεφάλι και τον τράχηλο είναι η έκθεση στον ήλιο, οφείλουμε όλοι να προστατευόμαστε από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά και να παρατηρούμε με προσοχή του δέρμα μας για τυχόν αλλοιώσεις.  
Όγκοι / Καρκίνος Φάρυγγα

Όγκοι / Καρκίνος Φάρυγγα

Οι όγκοι του φάρυγγα, αν και σπάνιοι, είναι στην πλειονότητά τους είναι κακοήθεις, δηλαδή καρκίνοι. Η θεραπεία ενός όγκου του φάρυγγα εξαρτάται σημαντικά από την περιοχή του φάρυγγα που θα εμφανιστεί, αλλά και από την αιτία που προκάλεσε τη δημιουργία του. 
Όγκοι/Καρκίνος Λάρυγγα

Όγκοι/Καρκίνος Λάρυγγα

Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι ο πιο συχνός καρκίνος της περιοχής κεφαλής και τραχήλου και μπορεί να παρουσιαστεί με πληθώρα συμπτωμάτων, ανάλογα με την θέση εμφάνισής του και το στάδιο της νόσου. Ασθενείς με αρχικά στάδια καρκίνου του λάρυγγα έχουν πάνω του 90% πιθανότητα πλήρους ίασης, είτε με χειρουργικό καθαρισμό, είτε με ακτινοθεραπεία.