Ρινοπλαστική: το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμα
Ρινοπλαστική: το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμα

Ρινοπλαστική: το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμαΌλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν μπείτε στο χειρουργείο

Η ρινοπλαστική στοχεύει στην λειτουργική και αισθητική βελτίωση της μύτης. Καθώς οι παρεμβάσεις στη μύτη μπορεί να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της ρινικής αναπνοής, ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει άριστα την λειτουργική ανατομία, την φυσιολογία και την παθοφυσιολογία του οργάνου της μύτης, πριν προχωρήσει στον σχεδιασμό μιας ρινοπλαστικής.

Η ρινοπλαστική ή ρινοδιαφραγματοπλαστική είναι η επέμβαση που στοχεύει στην λειτουργική και αισθητική βελτίωση της ρινός. Αλλαγές στην εμφάνιση της ρινός, κυρίως στο μέσο και κάτω τριτημόριο αυτής, μπορεί να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της ρινικής αναπνοής. Η χειρουργική ομάδα πρέπει να γνωρίζει άριστα την λειτουργική ανατομία, την φυσιολογία και την παθοφυσιολογία του οργάνου της ρινός, πριν προχωρήσει στον σχεδιασμό μιας επέμβασης ρινοπλαστικής.

Αναφορικά με τον λειτουργικό στόχο της  επέμβασης, αυτός είναι η επίτευξη άρτιας αναπνευστικής λειτουργίας της ρινός, σεβόμενοι τον ρινικό βλεννογόνο και τις υπόλοιπες λειτουργίες της ρινός (φιλτράρισμα, ύγρανση και θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα). Το παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω λεπτομερούς ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος, μετατόπιση της θέσεως των κάτω ρινικών κογχών επί τα εκτός ή μείωση του μεγέθους αυτών (χωρίς τραυματισμό στην επιφάνεια του βλεννογόνου των ρινικών κογχών), διόρθωση στενώσεων της έσω ή/και της έξω ρινικής βαλβίδως και λιγότερο συχνά με επεξεργασία των μέσων ρινικών κογχών και του μέσου ρινικού πόρου μέσω ενδοσκοπικής ενδορρινικής τεχνικής.

Τα αισθητικά προβλήματα που διορθώνει η ρινοπλαστική

Συνήθεις αισθητικοί στόχοι στην ρινοπλαστική είναι:

- η αφαίρεση ήβου,

- ο ευθειασμός της ρινός,

- η λέπτυνση του άνω και μέσου τριτημορίου της ρινός,

- η λέπτυνση του κάτω τριτημορίου της ρινός (κορυφή),

- η προς τα άνω περιστροφή της κορυφής και

- η συνολική σμίκρυνση του μεγέθους της ρινός.

 

Αισθητική ανάλυση προσώπου: η σημασία της στη ρινοπλαστική

Η αισθητική ανάλυση του προσώπου είναι μείζονως σημασίας για τον σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης στην περιοχή του προσώπου. Μέσω της ανάλυσης αυτής αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα ανατομικά στοιχεία του εκάστοτε προσώπου, οδηγώντας με τον τρόπο αυτόν την χειρουργική ομάδα, στην χρήση των κατάλληλων τεχνικών, για την βέλτιστη προσωποποιημένη αντιμετώπιση.

Η αισθητική ανάλυση γίνεται μέσω φωτογραφικού υλικού στις ακόλουθες λήψεις: 

•   Πρόσθια (frontal)

•   Πλάγια (lateral)

•   3/4 (oblique)

•   Από πάνω (bird eye view)

•   Από κάτω (base view)

  

Στις σημαντικότερες λήψεις μπορούμε να μελετήσουμε τα παρακάτω: 

•   Πρόσθια (στρέβλωση ρινός, φάρδος ρινός, ανατομία κορυφής ρινός, ασυμμετρίες προσώπου, θέση φίλτρου)

•   Πλάγια (ρινο-χειλική γωνία, θέση πιγουνιού, ρινικός ύβος, ρινο-μετωπιαία γωνία, μήκος ρινός, προβολή κορυφής ρινός, θέση κορυφής ρινός)

•   Από κάτω (ανατομία εξωτερικής ρινικής βαλβίδας, πιθανή στρέβλωση του προσθίου τμήματος (ουριαίου) του ρινικού διαφράγματος, ανατομία κορυφής ρινός, θέση και μορφή των πτερυγίων)

  

Εκτός των παραπάνω ειδικών ανατομικών στοιχείων, η ανάλυση του προσώπου πρέπει να περιλαμβάνει και τα παρακάτω γενικά στοιχεία:

 •  Ποιότητα του δέρματος (χρώμα, πάχος, προϋπάρχουσες ουλές, σημάδια ακμής)

•   Θέση των φυσιολογικών πτυχών ρυτίδωσης (Relaxed Skin Tension Lines)

•   Ανάλυση των αισθητικών υπο-ομάδων του προσώπου (ρινός, μετώπου, βλεφάρων, παρειάς, χειλέων)ν

•   Δυναμική ανάλυση φωτογραφιών (π.χ. μέσω αξιολόγησης χαμόγελου)

 

Ρινοπλαστική: κλειστή ή ανοικτή μέθοδος; Ποια είναι η καλύτερη;

Στη ρινολσατική δεν υπάρχει "καλύτερη" ή "χειρότερη" μέθοδος. Η διαφορά είναι ότι στην κλειστή ρινοπλαστική δεν υπάρχει τομή στο δέρμα της στυλίδας, σε αντίθεση με την ανοικτή μέθοδο. Η χειρουργική ομάδα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει άρτια και τις δυο τεχνικές και να τις χρησιμοποιεί ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού. Σε απλές επεμβάσεις (ευθειασμός ρινικού διαφράγματος και αφαίρεση ήβου) συνήθως προτιμάται η κλειστή ρινοπλαστική, ενώ σε πολύπλοκες επεμβάσεις (επανεπέμβαση, ανακατασκευή κορυφής της ρινός) προτιμάται η ανοικτή μέθοδος. Η κάθε μέθοδος συνοδεύεται από μια πλειάδα χειρουργικών τεχνικών για την διόρθωση ανατομικών και λειτουργικών ανωμαλιών. 

anoixti rinoplastiki

Aφαιρετική ή προσθετική ρινοπλαστική

Μια επέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί να είναι αφαιρετική ή προσθετική. Αφαιρετικές είναι οι ρινοπλαστικές που στοχεύουν στην σμίκρυνση της ρινός μέσω μείωσης ("αφαίρεσης") των ανατομικών δομών και προσθετικές είναι οι ρινοπλαστικες όπου "προστίθεται" ανατομικό υλικό στην περιοχή της ρινός. Οι πλειονότητα των ρινοπλαστικών επεμβάσεων είναι αφαιρετικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσθετικής ρινοπλαστικής είναι οι επεμβάσεις αποκατάστασης της εφιπιοειδούς μύτης με χρήση πλευρικού ή πτερυγιαίου χόνδρου.

 

Ποιος μπορεί να κάνει ρινοπλαστική; Μπορεί κάποιος να μην είναι καλός υποψήφιος; 

Η διαλογή ασθενών προς ρινοπλαστική είναι πολύ σημαντική προς αποφυγή δυσαρεστημένων ασθενών μετεγχειρητικά. Πολλοί ασθενείς που προσέρχονται για ρινοπλαστική πάσχουν από σωματική δυσμορφική διαταραχή (Body Dysmorphic Disorder). Η παραπάνω ψυχιατρική νόσος προδιαθέτει για δυσαρεστημένους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει πρωτίστως να ζητήσουν και να λάβουν ψυχιατρική βοήθεια πριν την διενέργεια οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης.

Για να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης ιατρού - ασθενούς, πρέπει να συζητείται με τον ασθενή λεπτομερώς το χειρουργικό πλάνο, ο χειρουργικός στόχος (λειτουργικός και αισθητικός) καθώς και το κάθε στάδιο της μετεγχειρητικής πορείας. Η ρινοπλαστική είναι μία επέμβαση που δημιουργεί αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης της ρινός, μέσω τεχνικών που προκαλλούν οίδημα και πρήξιμο στην περιοχή, καθώς και μετεγχειρητικές ανατομικές διεργασίες (π.χ. ουλοποίηση) που διαρκούν πάνω από 12 μήνες.

 

Ρινοπλαστική: οι πιο συχνές επιπλοκές

Οι συχνότερες επιπλοκές στην ρινοπλαστική είναι ασυμμετρίες της εξωτερικής εμφάνισης της ρινός και δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, η οποία μπορεί να είναι είτε παροδική είτε μόνιμη. Οι ασυμμετρίες μπορεί να είναι από χαμηλού βαθμού (να γίνονται αντιληπτές με την λεπτομερή ψηλάφηση της ρινός) εως ασυμμετρίες μεγάλου βαθμού, που αλλοιώνουν την εμφάνιση της ρινός και του προσώπου. Άλλες πιθανές επιπλοκές είναι η διάτρηση του ρινικού διαφράματος, το αιμάτωμα στο ρινικό διάφραγμα, μετεγχειρητική αιμορραγία, συμφύσεις ρινικής θαλάμης, τραυματισμοί του δέρματος της ρινός, υπαισθησία κεντρικών οδόντων άνω γνάθου κ.α.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχετικά Άρθρα

Ρινοπλαστική: πόσο επώδυνη είναι

Ρινοπλαστική: πόσο επώδυνη είναι

Η εποχή που η ρινοπλαστική ήταν συνυφασμένη με πόνο, οιδήματα, γενική δυσφορία και ανάγκη για πολυήμερη αποχή από την εργασία έχει περάσει. Οι σύγχονες χειρουργικές τεχνικές έχουν μετατρέψει τη ρινοπλαστική σε μια γρήγορη και ανώδυνη επέμβαση που σας επιτρέπει να επιστρέψετε γρήγορα στις δραστηριότητές σας.
Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση

Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση

Το διάφραγμα είναι ένα λεπτό κομμάτι χόνδρου και οστού, το οποίο μέσα στη μύτη χωρίζει το αριστερό και δεξιό ρουθούνι. Μία διάτρηση, δηλάδη μια τρύπα, του ρινικού διαφράγματος μπορεί να γίνει είτε στο χόνδρινο, είτε στο οστέινο τμήμα του διαφράγματος. Η διάτρηση μπορεί να είναι μικρή (2 εκ.). Η θέση και το μέγεθος της διάτρηση του ρινικού διαφράγματος επηρεάζουν τα συμπτώματα του ασθενούς και το αν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε επέμβαση αποκατάστασης.
Στραβό διάφραγμα: Πως θα αναπνέετε καλύτερα

Στραβό διάφραγμα: Πως θα αναπνέετε καλύτερα

Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται λόγω δυσκολίας αναπνοής από τη μύτη. Αιτία είναι η πολύ στενή περιοχή στο εσωτερικό της μύτης, εξαιτίας της οποίας ο αέρας δυσκολεύεται να περάσει προς τον ρινοφάρυγγα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η στενότητα αυτή οφείλεται στο στραβό διάφραγμα και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι χειρουργική. Πρόκειται για μία ανώδυνη επέμβαση χωρίς χρήση ταμπόν ή γαζών, ενώ οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα.