Ρομποτική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική (μέσω κυρίως του συστήματος DaVinci της εταιρίας Intuitive Surgical) έχει ενδείξεις εφαρμογής στην ΩΡΛ σε όγκους της περιοχής του στοματοφάρυγγα (αμυγδαλές/ ρίζα γλώσσας) και του υπεργλωττιδικού λάρυγγα (π.χ. σε όγκους επιγλωττίδας). Ένα ενδοσκόπιο περνά στην στοματική κοιλότητα του ασθενούς, το οποίο χειρίζεται η/ο χειρουργός από μια κονσόλα μέσα στην χειρουργική αίθουσα, μαζί με τα δύο χειρουργικά «χέρια» του ρομποτικού συστήματος (robotic arms) και μέσω αυτού του τρόπου διενεργείται η επέμβαση μέσω της στοματικής κοιλότητας. Η/ο χειρουργός παρακολουθεί το χειρουργικό πεδίο μέσω της ρομποτικής κονσόλας σε οπτική 3D με πολύ αυξημένη λεπτομέρεια και ευκρίνεια του χειρουργικού πεδίου. Το ρομποτικό σύστημα προσφέρει επίσης μεγάλη ευχέρεια κινήσεων και χειρουργικών εργαλείων. Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα ρομποτικά συστήματα, τα οποία ίσως βοηθήσουν στην διενέργεια επεμβάσεων και σε άλλα πεδία της Ωτορινολαρυγγολογίας.