Χειρουργική Παραρρινίων Κόλπων

Όγκοι Ρινός

Όγκοι Ρινός

Οι όγκοι στη μύτη είναι στην πλειοψηφία τους καλοήθεις και μόνο η μειοψηφία αυτών αποτελούν κακοήθεις νεοπλασίες, δηλαδή καρκίνους. Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως αφαιρούνται  χειρουργικά και δεν ξαναχρειάζεται κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Στους καρκίνους της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, η χειρουργική επέμβαση απαιτεί χρήση συνδυαστικών χειρουργικών τεχνικών, γεγονός που καθιστά την επιλογή του θεράποντος ιατρού καίριας σημασίας.
Ρινοκολπίτιδα (Ιγμορίτιδα)

Ρινοκολπίτιδα (Ιγμορίτιδα)

Η ρινοκολπίτιδα ή ιγμορίτιδα εκδηλώνεται συνήθως με δυσχέρεια στην αναπνοή από τη μύτη, αυξημένες ρινικές εκκρίσεις, μειωμένη όσφρηση και αίσθημα βάρους ή πόνου στην περιοχή του προσώπου. Αιτίες της μπορεί να είναι ιοί ή μικρόβια, ενώ επιβαρυντικός παράγοντας θεωρείται το στραβό διάφραγμα της μύτης. Η αντιμετώπιση και η οριστική θεραπεία της ρινοκολπίτιδας είναι πάντα εξατομικευμένη.
Οστεώματα Παραρρινίων Κόλπων

Οστεώματα Παραρρινίων Κόλπων

Τα οστεώματα μετωπιαίου κόλπου αποτελούν τον συχνότερο καλοήθη όγκο των παραρρινίων κόλπων, με επιπολασμό 3% επί του γενικού πληθυσμού. Ασυμπτωματικοί όγκοι μπορεί να παρακολουθηθούν (wait and scan principle), ενώ οι συμπτωματικοί όγκοι πρέπει να αφαιρούνται. Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι πρόκληση για την θεραπευτική ομάδα, λόγω των ευαίσθητων παρακείμενων δομών και της τεχνικής δυσκολίας των συγκεκριμένων επεμβάσεων.  
Ρινικοί Πολύποδες

Ρινικοί Πολύποδες

Οι πολύποδες στη μύτη μπορεί να είναι μικροί, σχεδόν αόρατοι και να μην προκαλούν συμπτώματα ή να είναι μεγάλοι και να διακρίνονται κοιτάζοντας απλά μέσα στα ρουθούνια. Το μέγεθος και η ένταση των συμπτωμάτων τους είναι αυτά που καθορίζουν αν οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή ή θα πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά.