Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου

Αποκατάσταση Δερματικών Ελλειμμάτων Προσώπου

Αποκατάσταση Δερματικών Ελλειμμάτων Προσώπου

Τα ελλείμματα δέρματος στο πρόσωπο δημιουργούνται συνήθως από την χειρουργική αφαίρεση καρκίνων, από σοβαρούς τραυματισμούς και σπανιότερα από αποσπαστικά τραύματα, εγκαύματα ή άλλες αιτίες. Ο χειρουργός ΩΡΛ, που γνωρίζει άριστα την ανατομία και τη λειτουργικότητα του προσώπου, έχει στη διάθεσή διάφορες τεχνικές για να επιτύχει την αποκατάσταση των δερματικών ελλειμμάτων. Η εμπειρία του είναι αυτή που θα οδηγήσει σε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.  
Ωτοπλαστική: όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ωτοπλαστική: όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ωτοπλαστική ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση διόρθωσης των αφεστώτων ώτων ("πεταχτά αυτιά"), τα οποία ανήκουν στις δυσπλασίες τύπου Ι του πτερυγίου του ωτός. Οι μεσαίες  δυσπλαστίες (π.χ. υποπλασία ολόκληρου ή τμημάτων του πτερυγιου του ωτός) ανήκουν στον τύπο ΙΙ, ενώ οι μεγάλου βαθμού δυσπλασίες του πτερυγίου (π.χ. ανωτία, υπόλειμμα πτερυγίου με παρουσία ή μη ατρησίας του έξω ακουστικού πόρου και παθολογίας στο μέσω ους) ανήκουν στον τύπο ΙΙΙ.