Χειρουργική με Ραδιοσυχνότητες
Χειρουργική με Ραδιοσυχνότητες

Χειρουργική με Ραδιοσυχνότητες

Η χρήση ακίδων ραδιοσυχνότητας μπορεί να χρησιμεύσει σε χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης εξεργασιών/μορφωμάτων/όγκων στην γλώσσα, την στοματική κοιλότητα και τον στοματοφάρυγγα. Η χρήση τους έχει επεκταθεί ακόμη και σε όγκους του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών. Επίσης χρησιμοποιούνται και για διαρινικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις και για την δημιουργία τομών στο δέρμα (απλή χειρουργική τομή, αφαίρεση δερματικών αλλοιώσεων, κ.α.). Βασικό πλεονέκτημα είναι η τομή και ο σύγχρονος καυτηριασμός της περιοχής παρέχοντας στην/στον χειρουργό το απτικό αίσθημα κατά την διάρκεια της χρήσης τους. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές ακίδων (ευθείες, λοξές, κ.α.) και διαφορετικού μήκους εξαρτήματα (handpieces), πάνω στα οποία συνδέεται η ακίδα (διαφορετικό μήκος ανάλογα με την περιοχή που θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε).