Ρινοχειρουργική

Ρινοπλαστική: το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμα

Ρινοπλαστική: το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμα

Η ρινοπλαστική στοχεύει στην λειτουργική και αισθητική βελτίωση της μύτης. Καθώς οι παρεμβάσεις στη μύτη μπορεί να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της ρινικής αναπνοής, ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει άριστα την λειτουργική ανατομία, την φυσιολογία και την παθοφυσιολογία του οργάνου της μύτης, πριν προχωρήσει στον σχεδιασμό μιας ρινοπλαστικής.
Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση

Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση

Το διάφραγμα είναι ένα λεπτό κομμάτι χόνδρου και οστού, το οποίο μέσα στη μύτη χωρίζει το αριστερό και δεξιό ρουθούνι. Μία διάτρηση, δηλάδη μια τρύπα, του ρινικού διαφράγματος μπορεί να γίνει είτε στο χόνδρινο, είτε στο οστέινο τμήμα του διαφράγματος. Η διάτρηση μπορεί να είναι μικρή (2 εκ.). Η θέση και το μέγεθος της διάτρηση του ρινικού διαφράγματος επηρεάζουν τα συμπτώματα του ασθενούς και το αν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε επέμβαση αποκατάστασης.
Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος / Διαφραγματοπλαστική

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος / Διαφραγματοπλαστική

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (στραβό διάφραγμα) είναι μια συχνή ανατομική δυσμορφία της μύτης. Το ρινικό διάφραγμα, που συνήθως αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών για τις γυναίκες και των 18 ετών για τους άνδρες, ιδανικά είναι ευθύ, βρίσκεται στη μέση της μύτης και τη χωρίζει σε 2 ρινικές κοιλότητες. Όταν το διάφραγμα παρουσιάζει κάποια μεγάλη ή πολύ μεγάλη απόκλιση από τη μέση γραμμή, τότε έχουμε αυτό που λέμε "σκολίωση του ρινικού διαφράγματος". Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος γίνεται με χειρουργική επέμβαση.  
Κόγχες / Κογχοπλαστική

Κόγχες / Κογχοπλαστική

Η κογχοπλαστική είναι μία θεραπευτική επιλογή για τις υπερτροφικές ρινικές κόγχες. Οι ρινικές κόγχες αποτελούν πρόβλημα για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή από την μύτη και αίσθημα ξηρότητας σε αυτή, αλλά και ροχαλητό, μειωμένη ικανότητα όσφρησης, ρινικές εκκρίσεις, πονοκεφάλους και πόνους στο πρόσωπο.