Χειρουργική με Λέιζερ
Χειρουργική με Λέιζερ

Χειρουργική με Λέιζερ

Στην ΩΡΛ η χρήση του laser έχει κυρίως συνδεθεί με την χειρουργική του καρκίνου του φάρυγγα, του λάρυγγα και της στοματικής κοιλότητας. Το laser που χρησιμοποιείται είναι το laser του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 laser). Το laser μπορεί να  συνδεθεί στο μικροσκόπιο και η/ο χειρουργός, έχοντας ένα joystick, κατευθύνει την ακτίνα του laser στο χειρουργικό πεδίο. Η χρήση του laser βοηθά στην αφαίρεση και παράλληλα αιμόσταση (καυτηριασμό) παθολογικών εξεργασιών. Εκτός της χρήσεως του joystick και του μικροσκοπίου, η χειρουργική ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2 laser) και ως handpiece, έχοντας δηλαδή την δυνατότητα, η ακτίνα του laser να βγαίνει από μια συσκευή χειρός που κρατά η/ο χειρουργός στο χέρι, σαν στυλό. Ο συνδυασμός του μικροσκοπίου με το CO2 laser δίνει στην χειρουργική ομάδα την δυνατότητα να εκτελεί επεμβάσεις με πολύ αυξημένη λεπτομέρεια και με την μικρότερη δυνατή νοσηρότητα για την/τον ασθενή, αποφεύγοντας ανοικτές, εξωτερικές προσπελάσεις. Εκτός του laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2 laser) υπάρχουν και άλλες μορφές laser όπως YAG laser, KTP laser, κ.α. τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικές ΩΡΛ παθήσεις και σε συγκεκριμένα περιστατικά.