Ενδοσκοπική Χειρουργική
Ενδοσκοπική Χειρουργική

Ενδοσκοπική Χειρουργική

Η ενδοσκοπική χειρουργική διενεργείται μέσω χρήσεως ενδοσκοπίου, το οποίο συνδέεται σε μια πηγή φωτισμού και σε μία κεφαλή κάμερας, προβάλλοντας την ενδοσκοπική εικόνα σε monitor υψηλής ανάλυσης/ ευκρίνειας. Η/ο χειρουργός δεν κοιτά επομένως το χειρουργικό πεδίο, αλλά το monitor, όπου έχει την εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Η ενδοσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται κατά βάση στην ΩΡΛ σε επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων. Τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται είναι ευθείας οπτικής (0 μοιρών) και γωνιώδους οπτικής (30 – 45 μοιρών). Με τα γωνιώδη ενδοσκόπια δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και επέμβασης σε περιοχές των παραρρινίων κόλπων, όπου λόγω ανατομικής θέσης, η άμεση οπτική είναι αδύνατη (π.χ. μετωπιαίος κόλπος/ μετωπιαίο κόλπωμα, πρόσθιο/πλάγιο τοίχωμα ιγμορείου, κ.α.). Μέσω της χρήσεως ενδοσκοπικών τεχνικών η χειρουργική ομάδα είναι σε θέση να διακρίνει άψογα ανατομικές και παθολογικές δομές και να χειρουργεί με πολύ αυξημένη λεπτομέρεια και ασφάλεια. Εκτός από την περιοχή της ρινός και των παραρρινίων κόλπων, η ενδοσκοπική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή του στοματοφάρυγγα και του λάρυγγα.