Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση
Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / Αποκατάσταση

Διάτρηση Ρινικού Διαφράγματος / ΑποκατάστασηΗ διάτρηση του ρινικού διαφράγματος είναι μια τρύπα στο ρινικό διάφραγμα. Όταν προκαλεί συμπτώματα - δεν συμβαίνει πάντα- χρήζει αποκατάστασης.

Το διάφραγμα είναι ένα λεπτό κομμάτι χόνδρου και οστού, το οποίο μέσα στη μύτη χωρίζει το αριστερό και δεξιό ρουθούνι. Μία διάτρηση, δηλάδη μια τρύπα, του ρινικού διαφράγματος μπορεί να γίνει είτε στο χόνδρινο, είτε στο οστέινο τμήμα του διαφράγματος. Η διάτρηση μπορεί να είναι μικρή (<0,5 εκ.), μεσαία (0,5-2 εκ.) ή μεγάλη (>2 εκ.). Η θέση και το μέγεθος της διάτρηση του ρινικού διαφράγματος επηρεάζουν τα συμπτώματα του ασθενούς και το αν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε επέμβαση αποκατάστασης.

 

Τί είναι η διάτρηση ρινικού διαφράγματος

Η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος είναι μια τρύπα στο ρινικό διάφραγμα. Η διάτρηση δημιουργείται συνήθως μετά από χειρουργική επέμβαση, μετά από μηχανικό τραυματισμό και σε λίγες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα κατάχρησης εισπνεόμενων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης. Η διάτρηση του διαφράγματος δεν αποτελεί πάθηση, αλλά είναι ένα κλινικό εύρημα. Μπορεί να δημιουργεί συμπτώματα ή μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Σε περίπτωση που προκαλεί συμπτώματα, χρήζει αποκατάστασης.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα στη διάτρηση ρινικού διαφράγματος

·       Σφύριγμα κατά την εισπνοή / εκπνοή από την μύτη

·       Αίσθημα ξηρότητας στην μύτη

·       Ρινικές εκκρίσεις

·       Αιμορραγίες από την μύτη

·       Δυσκολία αναπνοής από την μύτη

 

Πως γίνεται η διάγνωση διάτρησης στο ρινικό διάφραγμα

Η διάγνωση της διάτρησης του ρινικού διαφράγματος γίνεται μέσω ενδοσκόπησης της ρινός από ΩΡΛ ιατρό. Η θέση και το μέγεθος της διάτρησης έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης. Για την αποκατάσταση συνήθως χρησιμοποιούνται τεχνικές μέσα από τα ρουθούνια (διαρρινκές τεχνικές) χωρίς εξωτερικές / εμφανείς μετεγχειρητικές ουλές, αλλά μπορεί χρειαστεί συνδυασμός χειρουργικών τεχνικών.

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση της διάτρησης στο ρινικό διάφραγμα;

Όταν μια διάτρηση ρινικού διαφράγματος προκαλεί συμπτώματα, τότε απαιτεί θεραπεία. Για την αποκατάσταση της διάτρησης απαιτείται χειρουργική επέμβαση, η οποία γίνεται υπό γενική αναισθησία. Η επέμβαση έχει υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας και πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο και έμπειρο ρινοχειρουργό.

Για την επιτυχή σύγκλιση της διάτρησης, πρέπει να ανακατασκευαστούν τα ανατομικά στοιχεία του διαφράγματος που λείπουν. Συγκεκριμένα πρέπει να αποκατασταθεί ο βλεννογόνος του διαφράγματος και από τις δυο ρινικές θαλάμες και να τοποθετηθεί χόνδρος, μεταξύ των δυο βλεννογονικών κρημνών. Τότε τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά και ανάλογα της θέσεως και του μεγέθους της διατρήσεως φτάνουν το 100%. Δεν είναι καθόλου απίθανο να χρειαστεί η λήψη χόνδρου από άλλο σημείο του σώματος για την αποκατάσταση της διάτρησης του ρινικού διαφράγματος. Όταν απαιτείται αυτό, τις περισσότερες φορές γίνεται λήψη χόνδρου από το πτερύγιο του αυτιού, χωρίς να προκαλούνται αισθητικές αλλαγές στην περιοχή λήψης. Πριν την τοποθέτηση του στη μύτη ο χόνδρος υφίσταται ειδική επεξεργασία.

 

Συνδυασμός αποκατάστασης της διάτρησης με διόρθωση υπολείμματος σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και επέμβαση στις ρινικές κόγχες

Τις περισσότερες φορές, η αποκατάσταση της τρύπας στη μύτη συνδυάζεται με διόρθωση υπολείμματος σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και με επέμβαση στις κάτω ή και μέσες ρινικές κόγχες. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 90’ και γίνεται υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. Δεν υπάρχει πόνος μετεγχειρητικά, πρηξίματα ή αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση του προσώπου. Επίσης, δεν τοποθετείται στην μύτη επιπωματισμός (γάζες, tampon) μετεγχειρητικά. Εφαρμόζονται στην μύτη μόνο δυο λεπτά φύλλα σιλικόνης, τα οποία δεν φαίνονται εξωτερικά και επιτρέπουν τη ρινική αναπνοή αμέσως μετά την επέμβαση. Μέχρι την αφαίρεση των φύλλων σιλικόνης, συνίσταται η χρήση ρινικής ενυδατικής αλοιφής και μετά την αφαίρεσή τους η χρήση ρινικών πλύσεων για 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Το τελικό αποτέλεσμα, φαίνεται μετά την αφαίρεσή των φύλλων σιλικόνης, περίπου 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

 

Πότε η διάτρηση στο ρινικό διάφραγμα δεν απαιτεί θεραπεία;

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η διάτρηση του διαφράγματος δεν προκαλεί συμπτώματα. Είναι δηλαδή ασυμπτωματική. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρήζει υποχρεωτικής θεραπείας.

 

                                                                                                                                                    
 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις του Δρ. Εύαγγελου Γιωτάκη σε Ιατρικά Journals (peer reviewed) στο συγκεκριμένο αντικείμενο:

 1.     Functional anatomy of the nose